big

Privacyregeling

Psychologisch Adviesbureau Acta BV waarborgt uw privacy en draagt er dus zorg voor dat alle persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Over uw contacten met ons wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie.

Wij werken volgens de normen en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de LVE (Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen). Klachten over ons werk of de hantering van de gedragscodes kunt u voorleggen aan het NIP of de LVE.

Sitemap | Disclaimer | Privacyregeling | Webdesign & Copyright © 2012 - 2013 by Dille Design.